• 0312 425 64 64
  • info@ortadogudershanesi.com.tr
  • Atatürk Bulvarı Engürü İşhanı No: 107 Kat:4 Kızılay / ANKARA
  • Amacımız

    Çağdaş ve demokratik eğitim sistemini ve Atatürk ilkelerini kendine rehber edinmiş, buna uygun araç-gereç ve teknolojik alt yapısını kurmuş 29 yıllık geçmişinden güç alan nitelikli ve geleceğe yön verebilen, etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir.