• 0312 425 64 64
 • info@ortadogudershanesi.com.tr
 • Atatürk Bulvarı Engürü İşhanı No: 107 Kat:4 Kızılay / ANKARA
 • Rehberlik Uygulamaları

  Envanterler

  • Problem Tarama Envanteri
  • Akademik Benlik Kavramı
  • Verimli Çalışma Yöntemleri Envanteri
  • Aile İçi İletişim Envanteri
  • Sınav Kaynağı Ve Ölçeği
  • Başarısızlık Nedenleri Anketi
  • Mesleki İlgi Alanları Envanteri
  • Üniversite Tanıtım Günleri
  • Mesleki Sunumlar
  • Mesleki İlgi Alanları Envanteri.
  • Alkol ve Madde Bağımlılığı Anketi
  • Şiddet Anketi