• 0312 425 64 64
 • info@ortadogudershanesi.com.tr
 • Atatürk Bulvarı Engürü İşhanı No: 107 Kat:4 Kızılay / ANKARA
 • Veli Bilgilendirme

  • Velilerimiz öğretmenlerimizle görüşme günlerinde (Cumartesi 14:30) görüşmelerini yapabilirler.
  • Öğretmen-Veli görüşme günleri internet sitesinde ayrıca yayınlanacaktır.
  • Diğer görüşmeler sekreterlikten randevu yoluyla gerçekleştirilecektir.
  • Tüm görüşmeler öğrenciyi takip anlamında kayıt altına alınacaktır.