• 0312 425 64 64
  • info@ortadogudershanesi.com.tr
  • Atatürk Bulvarı Engürü İşhanı No: 107 Kat:4 Kızılay / ANKARA
  • Vizyonumuz

    Öğrencilerimizin bireysel-sosyal ve kültürel anlamda yetişmesine, beklentilerine cevap ve yön vererek hayata hazırlamak düşünen, sorgulayan, araştıran ve bunları uygulamaya çalışan bireyler yetiştirmektir.